Integritetspolicy

Varför har vi en integritetspolicy?

Vi på WebbPartner värnar om din personliga integritet. Vårt mål är därför alltid att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och att följa gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Med vår integritetspolicy vill vi ge dig information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vår policy hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information som WebbPartner samlar in och hur vi använder den. Vår integritetspolicy vänder sig till dig som på något sätt är i kontakt med WebbPartner och därvid lämnar dina personuppgifter digitalt. 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

WebbPartner AB med organisationsnummer 556755-4984, Transportgatan 4, 57739 Hultsfred är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. WebbPartner har en gemensam IT-infrastruktur där alla affärstransaktioner med tillhörande personuppgifter och databaser med information hanteras och ägs av WebbPartner. WebbPartner är således personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss, detta genom dig som kontaktperson via det företag du representerar gentemot oss som kund. Den information vi samlar in och lagrar är namn, e-post och mobilnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att kunna fastställa din identitet som kontaktperson gentemot det företag som är kund till oss.
  • För att ge dig information om WebbPartner och våra tjänster via det företag som du som kontaktperson representerar.
  • För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig som kontaktperson gentemot det företag som vi har en koppling till som leverantör.
  • För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster
  • För att kunna besvara dina frågor
  • Bjuda in till event och evenemang
  • Kundundersökningar


För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:
WebbPartner behandlar dina uppgifter för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen.

Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden gentemot det företag som du är representant för.

Direktmarknadsföring och profilering

 WebbPartner kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du meddelar oss och återkallar ditt samtycke. Du återkallar ditt samtycke enkelt genom att maila detta till info@webbpartner.se. 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

 Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbeträden) om detta krävs för att tillhandahålla externa tjänster till det företag som du representerar gentemot kund till oss. Detta kan till exempel vara andra integrationspartners eller underleverantörer till WebbPartner. 

Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande;

Leverantörer av IT-system och affärssystem. Dessa företag tillhandahåller tjänster, tekniska lösningar och plattformar för exempelvis bokföring.

Hur skyddar vi din personliga information?

 WebbPartner vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen. 

Var lagras dina uppgifter?

 WebbPartner lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot det företag som du representerar gentemot oss som kund.

Hur länge sparar vi dina personuppgiter?

 När du lämnar dina personuppgifter till WebbPartner ger du medgivande till oss att registrera och lagra uppgifterna för ovan nämnda ändamål. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.  

Dina rättigheter

 Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken period personuppgifterna kommer att lagras. Du kan kontakta oss på info@webbpartner.se för att få informationen skickad per post eller e-post. För din säkerhet skickas denna information endast till angiven e-postadress i vår kunddatabas.

Om du anser att de personuppgifter som WebbPartner har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta oss på info@webbpartner.se. WebbPartner är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort. Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

 Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss enligt nedan.

WebbPartner AB
Transportgatan 3
577 39 Hultsfred

info@webbpartner.se

Tel: 0492-696 50

Dessa villkor har fastställts av WebbPartner och gäller från och med 2018-01-01

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår